Политика за „бисквитки“

 

Използване на „бисквитки“

 

„Бисквитката“ е малък текстов файл, или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез интернет-браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и интернет-страници в интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на интернет-страницата. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на интернет-страницата и да улесняват посетителите при ползването на интернет-страницата.

Ние използваме „бисквитки“, за да направим интернет-страницата ни по-ефективна и по-сигурна за посетителите, както и за да улесним използването ѝ. Някои елементи от интернет-страницата ни се нуждаят от идентифициране на браузъра, от който е осъществено посещението и след смяната на страницата.

„Бисквитките“ се запаметяват на компютъра на потребителя и оттам се предават на нашата интернет-страница. Ето защо, като потребител, Вие имате пълния контрол върху използването на „бисквитките“.

Управлението (вкл. активирането, деактивирането и изтриването) на аналитичните „бисквитки“, се осъществява посредством Панела за управление на „бисквитки“, достъпен по всяко време на нашата интернет-страница.  

Чрез промяна на настройките във Вашия интернет-браузър можете да деактивирате или ограничите прехвърлянето на „бисквитки“. Вече запазени „бисквитки“ могат да бъдат изтривани по всяко време. Това може да става и автоматично. Ако деактивирате всички „бисквитки“ за нашата интернет-страница чрез настройките на Вашия браузър, използването в пълен обем на някои от функциите на нашата интернет-страница евентуално няма да е възможно.

Домейнът на интернет-страницата: https://www.penkov-markov.eu/ е собственост на „Лега Интерконсулт - Пенков, Марков и партньори“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията с ЕИК 202651136, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н „Изгрев“, п.к. 1113, ул. „Тинтява“ № 13Б, ет. 6.

Администраторът на лични данни, обработвани чрез тази интернет-страница, е Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ („ние“, „наш“, „нас“), вписано в регистъра на адвокатските дружества при СГС по фирмено дело № 18246/2007 г. с адрес на управление в гр. София, р-н „Изгрев“, кв. „Изток“, п.к. 1113, ул. „Тинтява“ 13Б, ет. 6, телефон за връзка 02/971 39 35, факс 02/971 11 91, представлявано заедно и поотделно от адв. Владимир Пенков Пенков, в качеството му на Председател и Старши съдружник, и адв. Николай Георгиев Цветанов, в качеството му на Управляващ съдружник.

 

Как се използват „бисквитки“ на тази интернет-страница?

 

Ние използваме „бисквитки“ на тази интернет-страница предимно с цел улесняване на ползваемостта на страницата, подобряване на нейната работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на интернет-страницата, което ни позволява да подобряваме функционалността на страницата, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

 

Какви „бисквитки“ се използват на тази интернет-страница?

 

Строго необходими „бисквитки“

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез интернет-страницата ни. В този план тези „бисквитки“ служат за предоставяне на функционалност, като Ви дават възможност да ползвате основните функции на нашата интернет-страница.

Сред тази категория „бисквитки“ са например:

- „Бисквитки“, които идентифицират нашите потребители;

- „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (настройки за език, предпочитания за използвани „бисквитки“);

- „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание, достъпно на нашата интернет-страница.

Правното основание за обработването на лични данни, с оглед на използването на строго необходимите „бисквитки“, е член 6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (Общия регламент за защита на данните, „ОРЗД“) – легитимният интерес на Администратора.

В случай че настроите Вашия браузър така, че да блокира строго необходимите „бисквитки“, Вие ще загубите някои от предоставяните от нашата интернет-страница функционалности (избор на език, възпроизвеждане на видео съдържание и снимки, качени на страницата ни).

Отказът на всички „бисквитки“ чрез наличния на Панела за управление на „бисквитки“ бутон не води до отказ на строго необходимите „бисквитки“, доколкото ние притежаваме легитимен интерес от това да Ви предоставим възможно най-високото равнище на функционалност, допустимо на нашата интернет-страница. В противен случай, Вие бихте попаднали в ситуация, в която да загубите някои от предоставяните от нашата интернет-страница функции.

Въпреки това, вие можете да откажете използването на строго необходимите „бисквитки“ чрез настройките на Вашия браузър. В този случай, някои от функционалностите на нашата интернет-страница няма да бъдат достъпни за Вас.

 

Аналитични „бисквитки“

Нашата интернет-страница използва „бисквитките“ на Google Analytics („Гугъл Анализ“), които позволяват да събираме анонимна информация за това как посетителите използват интернет-страницата ни, в това число времето и продължителността на използване, както и да предоставят информация за начина, по който посетителите навигират в интернет-страницата. Ние използваме тази информация за изготвяне на отчети и за подобряване работата на нашата интернет-страница. Аналитичните „бисквитки“ се събират информация по начин, който не идентифицира пряко никого, включително броя на посетителите на интернет-страницата и блога, откъде са дошли посетителите на нашата интернет-страницата и кои други страници са посетили.

Основната „бисквитка“, използвана от Гугъл Анализ, е „_ga“, която предоставя възможност за различаване на отделните посетители чрез създаването за Вас на уникален код (идентификатор) и е валидна в продължение на 2 (две) години. Всяка „бисквитка“ „_ga“ е уникална и не може да се използва за проследяване на даден потребител или браузър в интернет-страницата, с които не е свързана.

Отделно, Гугъл Анализ използва и „_gid“ бисквитка, чието предназначение е свързано със създаването на статистически отчети за сайта (относно ползването му). Срокът на съхранение на тази „бисквитка“ върху Вашето крайно устройство е 1 (един) ден.

Съгласно условията на Гугъл Анализ, Гугъл не събира никаква лична информация, в това число име, e-mail адрес, пощенски адрес, точно местоположение или телефонен номер. Въпреки това Гугъл използва постоянните идентификатори и IP адреси на посетителите на нашата интернет-страница, които се съхраняват в сървъри на Гугъл, следователно биват трансферирани в страна извън Европейския съюз.

Отделно от горното, Гугъл Анализ генерира автоматично индивидуални посетителски номера, които позволяват идентифицирането на конкретния потребител и могат да се считат за лични данни по смисъла на ОРЗД.

Съобразно дефинициите на ОРЗД, лични данни са всички данни, които могат да бъдат използвани за Вашето идентифициране като жив субект - пряко или косвено. Сред тези лични данни се включват и онлайн идентификаторите като Вашия IP адрес и други идентификатори, позволяващи Вашата идентификация спрямо останалите потребители. В този смисъл Гугъл Анализ, в качеството си на обработващ, обработва от наше име Ваши лични данни въз основа на инсталираните на нашата интернет-страница „бисквитки“.

За повече информация за това как Гугъл Анализ предоставя своите услуги и гарантира поверителността на Вашите данни, моля, вижте следната страница: Предпазване на данните Ви - Помощ за Анализ (google.com)

Предвид горните обстоятелства, ние следва да гарантираме законосъобразното обработване на Ваши лични, като се снабдим с валидно правно основание за целите на осъществения трансфер на Вашите лични данни.

Правното основание за обработването на лични данни с оглед на използването на „бисквитки“ с цел анализ е член 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016 / 679 (GDPR) – Вашето изрично съгласие.

Вашето съгласие можете да предоставите при посещение на нашата интернет-страница, като маркирате бутона „Приеми всички бисквитки“, наличен на Панела за управление на „бисквитки“, достъпен по всяко време на нашата интернет-страница. В случай че откажете приемането на аналитичните „бисквитки“, такива няма да бъдат поставени на Вашето крайно устройство.

Във всеки случай, Вие винаги можете да откажете запаметяването на аналитични „бисквитки“ чрез бутона „Откажи всички бисквитки“, наличен на нашия Панел за управление на „бисквитки“.

 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от тази интернет-страница?

 

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на https://www.penkov-markov.eu/.

Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашата интернет-страница, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

 

Изключване или блокиране на „бисквитки“

 

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър или от Панела за управление на „бисквитки“, наличен на нашата интернет-страница. По-долу ще намерите линкове с препратки към помощна информация в интернет относно това как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузъри. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на интернет-страницата, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Вие можете да ограничите обхващането на данните и „бисквитките“ от Гугъл Анализ както и преработката, ако активирате и инсталирате на Вашия браузър следната приставка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Вие имате техническата възможност за предоставяне на свободното си съгласие за активирането и деактивирането на аналитичните „бисквитки“ по всяко време посредством Панела за управление на „бисквитки“, наличен на нашата интернет-страница.

Всички „бисквитки“, които се ползват на тази интернет-страница се изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 2 (две) години според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Поставените на Вашето крайно устройство аналитични „бисквитки“ се изтриват в срок до 2 (две) години, считано от момента на предоставянето Вашето съгласие за поставянето им.

Тази политика за „бисквитки“ е приета от Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и е в сила от 22.05.2018 г., с последна актуализация от 30.01.2023 г.