PM&P предоставя широк спектър от правни услуги в сферата на трудовото право и свързаните с него осигурителни и данъчноправни въпроси, включително при преструктуриране на предприятия, осигуряване на временна работа, изготвяне на специфични клаузи в договори с мениджъри, създаване на електронно трудово досие, включително във връзка с участия в разнообразни схеми за допълнително пенсионно осигуряване, допълнителни бонуси и стимулиране, колективно трудово договаряне, масови уволнения, релокация на чуждестранни граждани в България и свързания с това избор на подходящи процедури по издаване на разрешение за работа и пребиваване в страната.

Лице за контакт

Радост Георгиева
Съдружник, Ръководител "Трудово право"
Ана Кръстева
Адвокат, Представител по индустриална собственост