Повече от 20 години PM&P предоставя практически насочени услуги, отнасящи се до всички аспекти на прилагане на законодателството, регулиращо мерките срещу изпиране на пари (AML) и мерки срещу финансиране на тероризма (CFT). Услугите ни покриват структуриране и изготвяне на цялостни оценки на риска, вътрешни правила, политики и процедури, анализ на използваните системи и контроли, обучения на служители и специализирани служби, идентифициране на действителния собственик, представителство пред държавните органи в различни процедури, помощ при вътрешни и външни разследвания и пр.

Лице за контакт

Асен Апостолов
Съдружник, Ръководител „Мерки срещу изпирането на пари“
Николай Войнов
Съдружник, Ръководител „Енергетика и околна среда“