PM&P е една от водещите кантори в България, предоставяща правни услуги в областта на IT, медиите и телекомуникациите. PM&P разполага с много подготвен екип в сферата на електронната търговия и другите дейности, осъществявани посредством интернет, който е изготвил едни от първите общи условия за дейност в електронна среда в България. Огромният опит на нашите адвокати е придобит с участието ни в приватизацията на най-големия телекомуникационен оператор в България, с изготвените от нас правни анализи, участието в приватизационни процедури и преговори, консултирането в други административни производства, организирани и провеждани от Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията, производства по издаване на разрешения и лицензии, въпроси като достъп и взаимно свързване на мрежите, спорове между далекосъобщителни оператори, съвместното ползване и изграждане на съоръжения.

Лице за контакт

Николай Цветанов
Управляващ съдружник