Екипът на PM&P има дългогодишен опит в създаването на печеливши стратегии за закрила и управление на права на интелектуална собственост. Съблюдаването на правата върху интелектуалната собственост дава възможност на бизнеса да се развива по-ефективно, да изгражда собствена идентичност и водещи пазарни позиции. Услугите ни обхващат пълната палитра от обекти на интелектуална собственост като търговски марки и дизайни, географски означения, патенти за изобретения, полезни модели, авторски и сродни на тях права, закрила на know-how, търговски тайни, домейни. PM&P осъществява представителство пред Патентно ведомство на Република България, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Световната организация за интелектуална собственост (WIPO).

Лице за контакт

Ана Кръстева
Адвокат, Представител по индустриална собственост
Александър Тонев
Адвокат, Представител по индустриална собственост