14-05-2024
Нови награди и признание за екипа на „Пенков, Марков и Партньори“

Като поредно доказателство за всеотдайността и високите стандарти на нашия правен офис, и тази година членовете на екипа ни получиха изключително признание в престижни правни класации като Chambers, Legal 500 и IFLR 1000. Получените отличия и награди не само подчертават индивидуалната експертиза на членовете на екипа ни, но и отразяват нашата споделена цел да предоставяме възможно най-добрата правна услуга. Отбелязваме тези постижения като крайъгълни камъни в нашия непрекъснат стремеж към това да ставаме по-добри, по-иновативни и да бъдем лидери в правната област.

 


Владимир Пенков: Ненадмината експертиза и лидерство

 

 

Владимир Пенков, нашият Председател и Старши съдружник, продължава да задава критериите за високи постижения. Определянето му за „Expert Consultant“ от IFLR 1000 в области като Банково право, Капиталови пазари, Енергетика, Преструктуриране и несъстоятелност отразява широкото му и задълбочено влияние и експертиза в множество сфери. Лидерството на г-н Пенков не само дава необходимата енергия и тласък на кантората ни, но и помага на нашите клиенти да навигират особеностите на различни индустрии, носейки му признание в Chambers за работата му както в Европа, така и в световен мащаб.

 

 

Николай Цветанов: Далновидност и бизнес ориентиран подход

 

 

Като Управляващ съдружник стратегическата далновидност на Николай Цветанов е от ключово значение за постиженията на нашата кантора. Признат от Legal 500 за „Leading Individual“ в областта на Банково, финансово право и капиталови пазари, както и в областта на Търговското и корпоративното право, Сливания и придобивания, експертизата на г-н Цветанов е важен фактор за репутацията и успеха на нашия правен офис. Отличаването му като „Highly Regarded“ в класацията на IFLR 1000 за Банково и финансово право допълнително подчертава силното му влияние върху тези фундаментални области.

 

 

Иван Марков: Дълбочина на експертизата и комплексност

 

 

Широкото признание за Иван Марков в Chambers (Europe and Global) и IFLR 1000 като „Highly Regarded“ в областта на Банково право, Капиталови пазари, Сливания и придобивания и финансирането на проекти, демонстрира неговата комплексност и дълбочина на експертните познания. Приносът на г-н Марков е от съществено значение за укрепване на капацитета на нашия офис и допринасяне за успеха на клиентите ни по различни сложни правни въпроси.

 


Други отличени членове на екипа

 

 

Правният ни офис е горд с постиженията на екипа ни, включително:

 

 

  • Милена Гайдарска е отличена като „Highly Regarded“ и сред „Women Leaders“ от IFLR 1000, както и за значителния си принос в сферата на Недвижимите имоти в Chambers, което илюстрира богатия й опит и лидерство в сектора.
  • Атанас Вълов, отличен за експертния си опит в областта на Разрешаване на спорове и Недвижими имоти от Chambers и като „Rising Star“ от IFLR 1000, е известен и с динамичния си подход към правните предизвикателства и стратегически поглед в областта на Финансовото и Корпоративното право.
  • Роман Стоянов е отличен като „Highly Regarded“ в областта на Сливанията и придобиванията от IFLR 1000, което показва значителния му опит и принос към практиката на нашия офис в тази област.
  • Асен Апостолов и Борис Лазаров са отличени като „Notable Practitioners“ в областта на Сливанията и придобиванията от IFLR 1000, което още веднъж подчертава стратегическия капацитет на кантората ни при извършването на сложни транзакции.
  • Rising Stars Смилена Хрусанова и Ана Кръстева са отличени от Legal 500 за изключителната си работа в областта на Правото на ЕС и Конкуренцията, както и в областта на Интелектуалната собственост, поредно доказателство за широката експертиза на офиса ни в различни правни сфери.