Само споделената визия създава допълнителна енергия - предпоставка за най-точния и прагматичен съвет, самочувствие и синергия

В бързо променящия се свят, изпълнен с предизвикателства, вече не е достатъчно предоставянето на само добре обосновани теоретични ”кабинетни знания и заключения”. На база дълбоките познания, включващи мъдростта на съдебната и житейска практика, в PM&P имаме смелост и самочувствие да посочим препоръчаните най-правилни стъпки в условията на конкретните предизвикателства.

 

В PM&P сме на мнение, че нашите клиенти заслужават и се нуждаят точно от това. Нашият екип винаги споделя една визия с клиента и съчетава търсенията на младите със знанията на опитните адвокати. Ние не само информираме и коментираме променящия се свят, а активно участваме в тези промени, търсейки винаги най-доброто ново решение.   

Намирането на необходимото нестандартно решение означава да се разделиш със стандартното мислене

В живота често доминира стандартното мислене в зоната на комфорт. Не тo обаче движи света напред, не това отговаря на нуждите на клиентите. Затова адвокатите на PM&P винаги внимателно изслушват и вникват в проблемите, търсейки най-точните решения, за всяка нестандартна ситуация.

 

Така се раждат иновативните решения, отговарящи най-пълно на специфичните нужди. Така се създава истинската услуга по мярка. 

Успешното осъществяване на нови идеи изисква освен знания и опит, много смелост и решителност

PM&P успя да създаде собствени стандарти на работа. За нас познаването на законодателството и съдебната практика са само фундамент. След анализ на проблемите и изискванията на клиентите търсим най-доброто решение.

 

Това позволява на нашия екип да има огромна свобода и независимост в извличането на изводите. Затова нашите клиенти не получават първия възможен правилен съвет, а възможно най-добрия съвет, основан често на изненадващи изводи, осигуряващи ефективност, приложимост и оттам - пълен комфорт на клиента.

 

Адвокатите от PM&P застават винаги до клиента при взимането на решението, макар крайното решение да е само негово. 

Възможността за всеобхватна правна услуга зависи от успешното обединяване на знания и опит в различните сфери на дейност

Много скоро след създаването си през 1990 г. беше осъзнато, че практиката непрекъснато създава нови области на правото, които общо влияят върху поведението на инвеститорите. Затова създадохме необходимите обособени работни групи, запазвайки същевременно екипната работа на адвокатите, които винаги са достъпни и реагират най-бързо.

 

Именно екипната работа между работните групи в различните сфери на дейност позволяват намирането на иновативни решения. Това превърна самите адвокати в марка за качествена услуга и гаранти за развитието на фирмата. 

Добрата вътрешна комуникация и отдадеността са предпоставки за създаване на доверие, взаимопомощ и удовлетвореност на клиента
Философията на PM&P пряко се отразява в утвърдилите се принципи, които са добре известни на нашите клиенти.
  • Effectiveness for us is getting value to clients”
  • Teamwork and quality make the difference”
  • “Tailored services for client satisfaction and success
  • “Our lawyers not only keep but raise standards

Това изисква лоялност, максимална отдаденост и мотивация на всички адвокати. Условие за това е адвокатите да бъдат освободени от излишни бюрократични задължения, да ползват най-съвременни информационни системи, оборудване и база данни, да има добри работни условия и атмосфера, както и да са създадени условия за добра вътрешна комуникация и комуникация с клиента.

 

Приятната за адвокатите атмосфера на работа, както и създадените големи възможности за професионално и личностно развитие, превръщат етиката, доверието и взаимопомощта в основни принципи на фирмата.

Обществената ни ангажираност във времена на промяна съществено стимулира собствената нагласа и мотивация

Адвокатите не се отличават само по тяхната професионална подготовка.

 

В съответствие с философията си PM&P постоянно развива отношенията на съпричастност към социално-обществените проблеми. Това спомага по-бързо да се адаптираме към реалните нужди на клиентите, а и изгражда качества като ангажираност и взаимопомощ.

 

Това включва както международното сътрудничество в областта на правните услуги, така и пренасянето на добрия чуждестранен опит в страната. Затова за нас участията в такива авторитетни мрежи като Lex Mundi - най-голямата асоциация на независими правни офиси /PM&P е изключителен член за България/, FLI /PM&P е изключителен член за България/, Lex Adria /PM&P е изключителен член за България/ са от голяма важност за нас.

 

От друга страна активното участие и сътрудничество в редица неправителствени организации и фондации са важна форма не само за обмяна на мнение, но и правилно разпознаване на актуалните проблеми. Този подход и полаганите големи усилия намират своето признание в многобройните награди и сертификати, включително и високата оценка в световни директории като Legal500, Chambers & Partners, Martindale-Hubbell, IFLR 1000 и др.