ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ

„Пенков, Марков и партньори” е една от водещите правни фирми в България, осигуряваща най-висококачествени правни услуги и процесуално представителство. В богатата история на PM&P е вкоренена дългогодишната фирмена култура и традиции, изцяло посветени на нашите клиенти и предоставянето на качествени правни услуги, свързани с инвестициите и стопанската дейност на клиентите. Сега PM&P е лидер в много от своите основни сфери на дейност. За нас


Новости в законодателството

12 май 2016
ВКС се произнесе по някои спорни въпроси на собствеността

На 04.02.2016 г. със своето Тълкувателно решение № 4/2014г. ОСГК на ВКС се произнесе по някои спорни въпроси на „собствеността“ ...Новини от България

10 юни 2016
Нови хоризонти на пазара на софтуерни продукти в България

Една от най-големите компании, занимаваща се със софтуерни продукти за управление на бизнеса в България, ...


Обществени участия

Българска търговско-промишлена палата

Германо-Българска индустриално-търговска камара